Tervist edendav lasteaed

Üldinfo

Lasteaed Sipsik on 10 rühmaline lasteaed, asukohaga Haigla 6, Maardu. Sõimerühmad asuvad aadressil Kellamäe 1, Maardu. Lasteaeda on oodatud kõik 1,5-7 aastased lapsed. Meil on suur roheline õueala, mänguväljak koos kaasaegsete õuemänguvahenditega ja looduspark.

Alates 2010. aastast kuulub lasteaed Sipsik TERVIST EDENDAVATE LASTEAEDADE VÕRGUSTIKKU.

Lasteaed Sipsik on 1,5-7 aastaste laste hoiu ja eakohast alushariduse omandamise võimaldav õppeasutus.

Lasteaias töötab 10 rühma: Mesimummid, Lepatriinud, Jaaniussikesed, Tirtsud, Liblikad, Kiilid, Muumid, Kikud, Põrnikad ja Sipelgad.Lasteaed on avatud kella 6.30 – 18.30. Valverühmad töötavad kella 6.30 – 7.30 ja 17.30 – 18.30.

Lasteaed Sipsik eripäraks on Eesti kultuuri väärtustamine, säilitamine ja edasiviimine ning meie rahva tavade ja kommete tutvustamine lasteaias käivatele lastele ja nende vanematele. Väärtustame laste, nende vanemate ja töötajate tervist. Lapsevanemad saavad lasteaiast tuge lapse tervislike eluviiside kujundamisel ja aitavad lasteaia keskkonda tervislikumaks muuta. Lasteaed Sipsik personal on eeskujuks oma tervislike eluviisidega.

Alates 2018. aastast töötavad 2 rühma – Kiilid ja Mesimummid keelekümblusmetoodika alusel.

Alates septembrist 2021 on kõik meie lasteaiarühmad liitunud programmiga KIUSAMISEST VABA LASTEAED.

Et olla kursis lasteaia igapäevatööga on lapsevanemal võimalus liituda Facebooki lasteaia lehega ning ELIIS.eu. ELIIS.eu tutvustav info on välja toodud õppe-ja kasvatustegevuse all.

Meie lasteaia eripäraks on Eesti rahva traditsioonide väärtustamine, terviseedendus, õuesõpe, keelekümblus, tehnoloogiaharidus ja kiusamisest vaba lasteaed.

Facebook.com lehel on lasteaial oma grupp “Maardu lasteaed Sipsik”. Peamiselt laetakse sinna üles fotosid erinevatest üritustest, kuid sealt leiab ka muud informatsiooni.

Grupp ei ole otsinguga leitav, kuna on salajane grupp. Maardu lasteaed Sipsik Facebooki grupiga liitumiseks anna oma soovist teada rühmaõpetajale.